Poligon orientacyjny!

JESIEŃ CZ plakat

Sporo AKInO w tym Azymucie, a Azymutu w AKInO!

Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie oraz SKKT PTTK “Azymut” przy IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie i my zapraszamy na XLVI Jesienne MnO „POLIGON ORIENTACYJNY” w sobotę 26 października w Lesie Aniołowskim w Cześtochowie! To ostatnia runda Pucharu Województwa Śląskiego w Marszach na Orientację 2019. Szczegóły w wydarzeniu na FB