Odznaka „100 lat InO w Polsce”

Komisja Imprez na Orientację Zarządu Głównego PTTK w setną rocznicę pierwszej imprezy na orientację w Polsce ustanowiła okolicznościową odznakę „100 lat InO w Polsce”. Warunkiem zdobycia Odznaki jest udokumentowany udział w 12 imprezach/etapach na orientację, organizowanych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Zapraszamy do zdobywania! Regulamin odznaki