Wspieramy Ukrainę!

Drodzy Wszyscy!
Zbliża się kolejne LXIII KrakInO. Mimo otaczającej nas zawieruchy, bardzo chcemy, żebyście w czwartek 17 marca przyszli do nas na spacer z mapą. Chcielibyśmy, żeby było Was na tej imprezie jak najwięcej, bo postanowiliśmy całe wspisowe z LXIII KrakInO przeznaczyć na pomoc Ukrainie!